Metoda bezpośrednia – co to takiego?

Metoda bezpośrednia – co to takiego?

29 marca 2016 0 przez Nadia

board-64269_640

Ze względu na ogromne zapotrzebowanie w niemal każdym większym mieście działa co najmniej kilka, kilkanaście placówek językowych. Każda z nich przekonuje, że uczy najlepiej i najszybciej. Ale już proste zweryfikowanie metody, w której naucza dana szkoła może pokazać, jak jest naprawdę. Niektóre z nich są nastawione na teorię, niektóre na praktykę, w jeszcze innych jedno i drugie stosuje się zamiennie, z różnym skutkiem. Najłatwiej wybrać metodę, która pozwoli na efektywną naukę języka  oraz nabywanie realnych umiejętności konwersacyjnych w tym samym czasie. Pod tym względem od lat, niezmiennie za najlepszą jest uważana metoda bezpośrednia.

O co chodzi?

Metodę bezpośrednią określa się mianem konwersacyjnej, często występuje także pod swoją angielską nazwą Direct Method. Równie powszechnie nazywa się ją także Callanem, od jednej z najstarszych metod bezpośrednich. Jej początku datuje się na pierwszą połowę XIX wieku, w okresie popularności metody gramatyczno-tłumaczeniowej. W tym czasie w postrzeganiu nauczania języków obcych zaczęły zachodzić istotne zmiany. Rozwój i coraz większa potrzeba komunikowania się, a nie czytania czy tłumaczenia w innych językach, sprawiły, że stary system przestał być uważany za najlepszy. To stało się katalizatorem dla powstania podręczników mających pomóc w rozwoju umiejętności mówienia. Wśród największych reformatorów metody można wymienić F. Gouina i F. Franke.

Na czym polega metoda bezpośrednia

To założenia ustalone przez jednego z reformatorów metody bezpośredniej, które właściwie w niezmienionej formie przetrwały do dzisiaj i stanowią podstawę dla Callana czy jeszcze nowszej, lepszej i bardziej zaawansowanej Direct Method of English. Według nich najbardziej efektywna nauka języka ma miejsce w sytuacji, kiedy jest on aktywnie stosowany w klasie. Główny cel to umiejętność prowadzenia rozmowy, a bazę dla zajęć stanowi włączenie ucznia do naturalnej konwersacji w języku obcym. Zamiast skupiać się jedynie na gramatyce, lepiej zachęcać uczniów do bezpośredniego i spontanicznego używania języka obcego w klasie.

Nauka słownictwa polega na poznawaniu wyrazów codziennego użytku, a kwestie gramatyczne są wpajane dzięki metodzie indukcyjnej – przez interakcję uczniowie sami dochodzą do tego, jak dana zasada funkcjonuje. Szczególną uwagę poświęca nie tylko umiejętności mówienia, ale i słuchania, rozumienia trudnych słów i zdań poprzez kontekst, sytuację, mowę ciała, mimikę rozmówcy itd. Ostatecznie metoda pozwala na jednoczesne przyswajanie zarówno teorii jak i umiejętności praktycznych w posługiwaniu się językiem.

Gdzie można się uczyć metody bezpośredniej?

Dzisiaj metody bezpośrednie są dodatkowo wzbogacone o ciekawe techniki pozwalające na jeszcze szybsze nabywanie wiedzy. Systemy powtórek dają możliwość prostego utrwalania słownictwa i zasad, natomiast sposób nauczania pozwala na bieżąco oceniać postępy w nauce. Dobre szkoły językowe specjalizujące się w metodach bezpośrednich oferują doskonale dobrany program, możliwość rozpoczęcia nauki z dowolnego poziomu i pracę w atrakcyjnych, pod względem ilości kursantów, grupach. Istotną kwestię stanowi przede wszystkim wykwalifikowana kadra lektorów posiadających potrzebne wykształcenie i certyfikaty.

Artykuł powstał przy współpracy szkoły językowej Tarkowski.edu.pl z Częstochowy.