Ploter- w jaki sprzęt warto zainwestować?

Ploter- w jaki sprzęt warto zainwestować?

25 czerwca 2021 Wyłączono przez StuffRing

Plotery są urządzeniami używanymi w wielu przedsiębiorstwach. Bez nich wydruki grafik wielkoformatowych byłyby prawie niemożliwe. Sama nazwa “ploter” dla wielu osób jest obca, warto więc nieco przybliżyć jej znaczenie. 

Ploter- co rozumiemy pod tym pojęciem?

Ploter oznacza komputerowe urządzenie peryferyjne, które zapisuje informacje na materiałach drukarskich o dużej powierzchni. Plotery mają wiele funkcji, bo poza nanoszeniem obrazu mogą również grawerować i ciąć. Używa się ich przy nanoszeniu obrazu na materiały, które muszą być bardzo czytelne (mapy, plany architektoniczne, schematy instalacji). Plotery różnią się od zwykłych drukarek, niektóre posiadają głowice przypominające pisaki. Kreślone linie są wysokiej jakości i charakteryzują się ciągłością.  

Typy ploterów

Plotery można podzielić ze względu na sposób poruszania się głowicy. Plotery płaskie kreślą linię na materiałach położonych na płaskiej powierzchni. Urządzenia przesuwają się wzdłuż poprzeczki w linii pionowej. Ich konstrukcja uniemożliwia tworzenie wydruku wielkoformatowego. Plotery tnące mają głowicę umożliwiającą nacinanie i wycinanie linii. Głowica porusza się nad materiałem, tworząc nawet skomplikowane kształty. Bardzo często ten typ ploterów używa się w poligrafii. Plotery rysujące stosuje się do tworzenia wydruków wielkoformatowych, grafik. Urządzenie może mieć głowicę atramentową, laserową lub tuszową. Plotery tego typu zapewniają szeroki zakres kolorystyczny, podobny do drukarki atramentowej. Plotery grawerujące używa się do tworzenia matryc napisów i wykonywania detali w twardych materiałach. Maszyny często wyposażone są w głowicę z dodatkową osią ze względu na potrzebę zwiększonego zakresu ruchów. 

Gdzie stosuje się plotery?

Plotery wykorzystuje się wszędzie tam, gdzie tworzone są grafiki, wydruki wieloformatowe. Agencje reklamowe używają ich do produkcji plakatów, bannerów i naklejek. Pracownie architektoniczne drukują projekty i wizualizacje. W pracowniach geodezyjnych plotery używa się do wydruku map, a w pracowniach artystycznych do tworzenia grafik wielkoformatowych. Urządzenia są użyteczne również w szkołach i zakładach poligraficznych. Godne uwagi maszyny dostępne są np. na https://www.supportart.pl/. Jeśli w firmie zapotrzebowanie na wydruki ploterów jest sporadyczne, można korzystać z usług podwykonawców.