Z czego powinno składać się nasze ubezpieczenie na życie?

Z czego powinno składać się nasze ubezpieczenie na życie?

8 lutego 2021 Wyłączono przez StuffRing

Umowę ubezpieczenia możemy wypowiedzieć bez konsekwencji finansowych nawet 30 dni po jej podpisaniu, przynajmniej jeśli trwać miałoby ono dłużej niż 6 miesięcy. Jako że polisy na życie są zobowiązaniami obliczonymi niekiedy nawet na dziesiątki lat, przy ich podpisywaniu warto zwracać uwagę na każdy niepokojący element. Z czego powinno składać się nasze ubezpieczenie na życie pod względem umowy? Na jakie elementy musimy zwracać szczególną uwagę?

Nigdy mało podkreślania, jak istotnym elementem ubezpieczenia na życie są wyłączenia odpowiedzialności

Z punktu widzenia klienta, który przed podpisaniem polisy chciałby dokładnie przeanalizować ją pod kątem kruczków prawnych, najistotniejszą częścią obustronnego zobowiązania będą OWU. To właśnie w ogólnych warunkach ubezpieczenia znajdują się bowiem wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Innymi słowy, zawarte są tam sytuacje, w których opłacana przez długie lata polisa może zakończyć się niewypłaceniem świadczenia.

Nawet najlepsze ubezpieczenie na życie nie będzie wypłacane w stu procentach przypadków. Poprzez wyłączenie odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowe chronią się przed klientami, którzy chcieliby wykupić polisę w celu nieuczciwego wzbogacenia się. Nie uważają również, żeby wypłata odszkodowania należała się człowiekowi, który w ewidentny sposób działa na własną szkodę.

Jakie sytuacje najczęściej prowadzą do wyłączenia odpowiedzialności? Należą do nich:

  • samobójstwo popełnione w okresie dwóch lat od wykupienia polisy,
  • samookaleczenie
  • uczestnictwo w zamieszkach lub działaniach przestępczych,
  • prowadzenie środków lokomocji pod wpływem alkoholu,
  • bycie ofiarą zamachu terrorystycznego na terenach zagrożonych atakami,
  • branie leków bez konsultacji z lekarzem,
  • konkretne rodzaje śmierci (należy zwracać na to szczególną uwagę!!!),
  • zarażenie się wirusem HIV,
  • uprawianie sportów ekstremalnych.

Tego typu wyłączeń znajdować może się w polisie więcej i więcej. Dlatego zawsze warto przeczytać punkty dotyczące wyłączeń na samym początku. Jeśli wydadzą nam się nieuczciwe lub przerzucają na nas zbyt dużo odpowiedzialności, zaoszczędzimy czas na kontakt z ubezpieczycielem.

A z czego jeszcze składa się ubezpieczenie na życie pod względem umowy? Jest kilka elementów, na które także powinniśmy być wyczuleni.

Musimy dowiedzieć się, ile ostatecznie wynosiła będzie składka

Zasada kupna jakichkolwiek produktów finansowych jest prosta – nigdy nie wierzmy sprzedawcy co do ostatecznej ceny, dopóki nie zobaczymy wyliczeń na piśmie.

Solidni agenci ubezpieczeniowi pracują na swoją renomę naprawdę długo. To dzięki świetnej opinii zawodowej mogą liczyć w końcu na dobrych klientów oraz wysokie prowizje. W każdym zawodzie znajdą się jednak jednostki, które stawiają na krótkoterminowy zysk. Chęć wciśnięcia klientowi produktu może zaważyć na przedstawianiu oferty ubezpieczenia jako znacznie tańszej, niż okaże się ona w rzeczywistości.

Na całe szczęście w umowie ubezpieczeniowej znajdują się dokładne wyliczenia, ile wynosić ma składka. Polisa informuje nas o zasadach jej naliczania oraz częstotliwości opłacania. Tę możemy zazwyczaj wybrać w wariantach miesięcznym, kwartalnym, półrocznym lub rocznym, a w trakcie trwania umowy zmieniać co określony czas.

Z każdej umowy powinniśmy móc się wycofać. Warto wiedzieć, jakie są tego koszty

Nawet jeżeli nasze ubezpieczenie na życie ma najlepsze opinie, po jego wykupieniu coś może pójść nie tak. W końcu jest to zobowiązanie na kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat. Przez tak długi czas prawdopodobne jest, że otrzymamy znacznie lepszą ofertę. Zdarzają się też sytuacje, w których zwyczajnie nie stać nas na opłacanie składek, a tymczasowe zawieszenie wpłat nic nie daje. Wówczas będziemy musieli skorzystać z opcji wypowiedzenia umowy.

W przypadku tańszych polis raczej nie mamy co liczyć na zwrot składki. Dlatego też przy wyborze ubezpieczenia warto zwracać uwagę, czy daje ono opcję wykupu. O ile rozwiązać umowę możemy zgodnie z prawem w każdym momencie jej trwania, tak ewentualne odzyskanie pieniędzy jest już regulowane przez konkretne zapisy.

Jeśli decydujemy się na zobowiązanie finansowe trwające tak długo, zadbajmy o możliwość wycofania się z niego bez większych strat. Niestety, w większości przypadków oznaczało będzie to potrzebę skorzystania z bardziej prestiżowego produktu. To oznacza zaś wyższe składki.

Koniecznie skontrolujmy kwotę poszczególnych świadczeń i zasady wypłacania

Mimo iż w teorii ubezpieczenie na życie jest bardzo prostym produktem, poszczególne zapisy potrafią go bardzo skomplikować. Chodzi tutaj nie tylko o wyłączenia odpowiedzialności czy typowe dla finansowych umów haczyki. Ze względu na jak najszerszy zakres ochrony wymagany przez klientów, w umowie ubezpieczeniowej znajdują się zazwyczaj skomplikowane wyliczenia świadczeń.

Niestety, w tym przypadku rzadko operuje się na liczbach. Popularne są za to procenty – od 100% sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego, po znacznie mniejsze kwoty za inne szkody określone w polisie. Musimy przy tym zwracać uwagę, z jakiej puli wypłacane są poszczególne świadczenia. W tym momencie może się okazać, że ochrona poszczególnych zdarzeń jest tylko teoretyczna.

Nie mniej istotne niż kwota świadczeń jest uściślenie, do kogo trafią pieniądze w przypadku naszej śmierci. Nie chodzi tu tylko o głównego świadczeniobiorcę, ale i dalszych beneficjentów. W skrajnych przypadkach możemy nie chcieć, aby polisa została zrealizowana na rzecz współmałżonka, dzieci czy rodzeństwa.