Jak działa pompa z pierścieniem wodnym?

Jak działa pompa z pierścieniem wodnym?

18 grudnia 2023 0 przez StuffRing

Pompa z pierścieniem wodnym, inaczej płaszczem wodnym, jest rodzajem rotacyjnej pompy wyporowej stosowanej w różnych zastosowaniach przemysłowych. Działa w oparciu o zasadę tworzenia wirującego pierścienia cieczowego wewnątrz obudowy pompy. Jak dokładnie działają tego typu pompy? Sprawdzamy!

Jak zbudowana jest pompa z pierścieniem wodnym?

Każda pompa z pierścieniem wodnym – https://www.garenpost.com.pl/pompy-z-pierscieniem-wodnym.html zawiera poniższe elementy:

Obudowa

Pompa ma cylindryczną obudowę, która zawiera pewną ilość cieczy, zwykle wody lub innej kompatybilnej cieczy.

Wirnik

Wewnątrz obudowy znajduje się wirnik lub wirnik z przymocowanymi do niego łopatkami lub łopatkami. Wirnik zamontowany jest niecentrycznie.

Jak działa pompa z pierścieniem wodnym?

Pompa jest początkowo napełniana określoną ilością cieczy, tworząc wewnątrz obudowy pierścień cieczowy. Stosowaną cieczą jest często woda, ale może to być także inna ciecz w zależności od zastosowania i kompatybilności z obsługiwanymi gazami. Wirnik osadzony mimośrodowo w obudowie połączony jest z wałem. Gdy pompa pracuje, wał i wirnik obracają się. Gdy wirnik się obraca, siła odśrodkowa powoduje, że ciecz w obudowie tworzy koncentryczny pierścień cieczy wokół wirnika. Ten pierścień cieczowy pozostaje w kontakcie z obudową dzięki sile odśrodkowej. Obracający się pierścień cieczowy tworzy ruchome uszczelnienie pomiędzy poszczególnymi łopatkami wirnika. To ruchome uszczelnienie w sposób ciągły wychwytuje i spręża gaz lub parę w przestrzeniach pomiędzy łopatkami wirnika.

Gdy wirnik się obraca, uwięziony gaz jest sprężany pomiędzy łopatkami i transportowany od strony ssącej do strony tłocznej pompy. Podczas tego procesu gaz jest sprężany i przemieszcza się od strony ssawnej do strony tłocznej pompy. Po stronie tłocznej sprężony gaz jest usuwany z pompy, opuszczając komorę pompy. Pompa kontynuuje pracę w sposób cykliczny, przy czym pierścień cieczowy stanowi ruchome uszczelnienie, które pozwala na ciągłe sprężanie i wydalanie gazów.

Pompa z pierścieniem wodnym – kiedy jest stosowana?

Pompy z pierścieniem wodnym są powszechnie stosowane w zastosowaniach, w których wymagana jest obsługa gazów wilgotnych albo zaolejonych, na przykład w systemach próżniowych, procesach suszenia i różnych procesach przemysłowych. Pompy te są znane ze swojej zdolności do tłoczenia skraplających się oparów, dzięki czemu nadają się do procesów, w których gazy mogą być mieszane z cieczami.

Podsumowując, pompa z pierścieniem wodnym działa poprzez utworzenie wirującego pierścienia cieczowego w obudowie pod wpływem siły odśrodkowej generowanej przez mimośrodowo zamontowany wirnik. Ten pierścień cieczowy służy jako ruchome uszczelnienie, które spręża gazy lub pary, umożliwiając pompie wydajną pracę z gazami w różnych zastosowaniach przemysłowych.