Czym jest certyfikat OHSAS 18001?

Czym jest certyfikat OHSAS 18001?

27 grudnia 2016 0 przez StuffRing

ohsas18001Nazwa OHSAS dla osób, które słyszą ją po raz pierwszy może brzmieć tajemniczo. Jest to  skrót od słów Occupational Health and Safety Management System, co po polsku oznacza System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Z tego artykułu dowiesz się, czego dokładnie dotyczy ten międzynarodowy system i co należy zrobić, aby uzyskać certyfikat OHSAS 18001.

Wdrożenie systemu OHSAS 18001

Certyfikat OHSAS 18001 jest jednym z najczęściej uzyskiwanych przez polskie firmy dokumentem. Przedsiębiorstwa, które decydują się na wdrożenie OHSAS 18001 muszą wykonać szereg działań określonych w standardzie. Najważniejsze etapy to opracowanie polityki organizacji względem BHP oraz wytyczenie celów i programu zarządzania działaniami związanymi z tym zagadnieniem. Kolejnym krokiem jest zaimplementowanie przygotowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Aby zmiany w firmie, która stara się o certyfikat OHSAS 18001 były trwałe i stosowane we wszystkich obszarach, konieczne jest też budowanie świadomości pracowników w zakresie BHP poprzez szkolenia. Cała kadra w zakładzie musi posiadać aktualną wiedzę z bezpieczeństwa i higieny pracy oraz mieć zapewnione odpowiednie warunki i środki, aby zgodnie z tymi wytycznymi działać.

Więcej o tym systemie dla biznesu można dowiedzieć się na stronie: http://www.bureauveritas.pl/services+sheet/certyfikacja-ohsas18001

Nadzór i ocena systemu OHSAS 18001

Sprawne działanie systemu i ciągłe jego udoskonalanie jest możliwe tylko przy wykonywaniu regularnych kontroli. Odpowiedni nadzór pozwala na szybkie wdrażanie działań zapobiegawczych, a jeśli te nie są już możliwe to wówczas korygujących. Podczas audytów sprawdzane są wszystkie wyznaczone wcześniej mierniki dotyczące wdrożonego systemu. Aby realnie ocenić funkcjonowanie według zasad nomy OHSAS należy przeprowadzać zarówno audyty wewnętrzne, jak i zewnętrzne, prowadzone przez niezależnych audytorów z poza firmy.